HIRSIOSATOIMITUS

Seuraavat rakennuksen osat valmistetaan mittatarkasti tehtaallamme.

 • SUUNNITELMAT
  • Pääpiirustukset rakennuslupaa varten.
  • Perustuksen mittapiirros päältäpäin.
  • Pystytysohjeet
 • HIRSIRUNKO
  • Hirsisalvokset työstettynä.
  • Vaarnatappien ja nurkkapulttien reiät työstettynä.
  • Ikkuna-, ovi- ja palomuurikaraurat työstettynä.
  • Hirret numeroituna pystytysohjeiden mukaan.
 • ASENNUSTARVIKKEET
  • Vaarnatapit
  • Nurkkapultit
  • Ikkuna- ovi-, ja palomuurikarat
  • Kuistin pystytolpat + säätöjalat
 • PAKKAUS
  • Hirret ja muut osat pakattuna hirsiosanippuihin ja muovikalvolla suojattuna.

   OSANIPUT SÄILYTETÄÄN VARASTOISSAMME SOVITTUUN TOIMITUS PÄIVÄÄN ASTI.